Home » Software Department

Software Department

ပရိုဂရမ်နည်းပညာဌာနမှ ဝန်ထမ်းစာရင်း

done1 အမည်- ဒေါက်တာအေမီအောင်

ရာထူး- ကထိက

ပညာအရည်အချင်း- Ph.D(IT)

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၉၇၇၈၇၂၅၅၉၊ ၀၉-၂၅၆၁၈၈၇၅၂

အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ- ခ/၉၇၊ ၃လမ်း-၂၇လမ်းထောင့်၊ ရွှေမင်းဝံရပ်၊ စစကိုင်းမြို့။

 yin moe win 123  အမည်- ဦးယဉ်မိုးဝင်း

ရာထူး- ကထိက

ပညာအရည်အချင်း- M.I.Sc

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၀၀၄၁၀၈၇၃

နေရပ်လိပ်စာ-ကျောင်းတောင်ရပ်၊ မော်လိုက်မြို့။

 khin nyein myint  အမည်- ဒေါ်ခင်ငြိမ်းမြင့်

ရာထူး- လ/ထကထိက

ပညာအရည်အချင်း- M.C.Sc

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၀၀၄၇၁၈၅၇

နေရပ်လိပ်စာ- ရန်ကင်းရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

 Untitled-1  အမည်- ဒေါ်ဇင်မင်းသန့်

ရာထူး- လ/ထကထိက

ပညာအရည်အချင်း- M.I.Sc

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၄၀၀၄၁၀၈၇၅

နေရပ်လိပ်စာ-၇၃/၈မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 thidar win  အမည်- ဒေါ်သီတာဝင်း

ရာထူး- နည်းပြ

ပညာအရည်အချင်း- M.C.Sc

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၄၀၀၄၂၄၃၄၃

နေရပ်လိပ်စာ- သလ္လာ(၇)ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

 gin za pau  အမည်- ဦးဂင့်ဇပေါင်

ရာထူး- နည်းပြ

ပညာအရည်အချင်း M.C.Sc

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၂၆၅၀၃၃၅၅၂

နေရပ်လိပ်စာ- ၇/၄၁၊ တပ်ဦးသီတာရပ်ကွက်၊ ကလေးမြို့။

 IMG  အမည်- ဒေါ်အေးမွန်ဟန်

ရာထူး- နည်းပြ

ပညာအရည်အချင်း- M.C.Sc

ဖုန်းနံပါတ်-၀၉-၂၅၆၁၅၈၄၀၂၊ ၀၉-၉၇၄၈၂၆၅၉၂

အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ- (၈)ရပ်ကွက်၊ ယင်းမာပင်မြို့နယ်။

 wuit mong oo  အမည်- ဒေါ်ဝတ်မှုံဦ:

ရာထူး- နည်းပြ

ပညာအရည်အချင်း- M.C.Sc

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၉-၃၃၃၁၈၃၀၇

နေရပ်လိပ်စာ-သလ္လာ(၃)ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။